• budynki jednorodzinne,
    • budynki wielorodzinne,
    • budynki biurowe,
    • budynki użyt. publicznej,
    • budynki i obiekty sportowe,
    • budynki przedszkoli, szkół,
    • adaptacje projektów.
    • projekty konstrukcji,
    • optymalizacja konstrukcji,
    • hale przemysłowe,
    • hale magazynowe,
    • hale usługowe,
    • ekspertyzy techniczne.
    • instalacje i przyłącza wod-kan,
    • instalacje i przyłącza gazowe,
    • instalacje i przyłącza elektr.,
    • odnawialne źródła energii,
    • charakterystyka energetyczna,
    • audyt energetyczny.
    • inspektor nadzoru,
    • kierownik budowy,
    • przeglądy techniczne,
    • opinie techniczne,
    • fachowe doradztwo.