• instalacje i przyłącza wod-kan,
  • instalacje i przyłącza gazowe,
  • instalacje i przyłącza elektr.,
  • odnawialne źródła energii,
  • charakterystyka energetyczna,
  • audyt energetyczny.