• budynki jednorodzinne,
  • budynki wielorodzinne,
  • budynki biurowe,
  • budynki użyt. publicznej,
  • budynki i obiekty sportowe,
  • budynki przedszkoli, szkół,
  • adaptacje projektów.